آرزوهای زمین (1381)

81 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1381/09/22
کارگردان: وحید موساییان

اولین فیلم وحید موسائیان زندگی گل بانو (ندا غلامی) از خانواده ای روستایی را روایت می کند که با پدر و برادر و مادرش زندگی می کند. او قصد دارد با مراد (هادی معنوی پور) چوپان روستا ازدواج کند اما برادرش می خواهد که او با مش کرم پیرمرد ثروتمند روستا بر سر سفره عقد بنشیند. گل بانو برای تصمیمی دیگر راهی کوهستان می شود.

اولین فیلم وحید موسائیان زندگی گل بانو (ندا غلامی) از خانواده ای روستایی را روایت می کند که با پدر و برادر و مادرش زندگی می کند. او قصد دارد با مراد (هادی معنوی پور) چوپان روستا ازدواج کند اما برادرش می خواهد که او با مش کرم پیرمرد ثروتمند روستا بر سر سفره عقد بنشیند. گل بانو برای تصمیمی دیگر راهی کوهستان می شود.

جوایز آرزوهای زمین
جوایز آرزوهای زمین
جوایز آرزوهای زمین
آرزوهای زمین در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آرزوهای زمین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

اولین فیلم وحید موسائیان زندگی گل بانو (ندا غلامی) از خانواده ای روستایی را روایت می کند که با پدر و برادر و مادرش زندگی می کند. او قصد دارد با مراد (هادی معنوی پور) چوپان روستا ازدواج کند اما برادرش می خواهد که او با مش کرم پیرمرد ثروتمند روستا بر سر سفره عقد بنشیند. گل بانو برای تصمیمی دیگر راهی کوهستان می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آرزوهای زمین

آخرین مشارکت های کاربران