ماچ سینمایی (آماده اکران)

  • فیلم کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: کریم لک‌زاده

«ماچ سینمایی» درباره شخصیتی است که برای صفحه حوادث یکی از روزنامه ها مطلب می نویسد. این فیلم یک خشونتی در بطن دارد و به دنبال این است که بگوید روزنامه ها خود حادثه نیستند بلکه تصویری از حادثه هستند از همین رو ما در این فیلم به دنبال این هستیم که ببینیم خود خشونت با تصویری از خشونت چه تفاوتی دارند.

«ماچ سینمایی» درباره شخصیتی است که برای صفحه حوادث یکی از روزنامه ها مطلب می نویسد. این فیلم یک خشونتی در بطن دارد و به دنبال این است که بگوید روزنامه ها خود حادثه نیستند بلکه تصویری از حادثه هستند از همین رو ما در این فیلم به دنبال این هستیم که ببینیم خود خشونت با تصویری از خشونت چه تفاوتی دارند.

سایر اطلاعات فیلم ماچ سینمایی

اطلاعات تکمیلی
داستان

«ماچ سینمایی» درباره شخصیتی است که برای صفحه حوادث یکی از روزنامه ها مطلب می نویسد. این فیلم یک خشونتی در بطن دارد و به دنبال این است که بگوید روزنامه ها خود حادثه نیستند بلکه تصویری از حادثه هستند از همین رو ما در این فیلم به دنبال این هستیم که ببینیم خود خشونت با تصویری از خشونت چه تفاوتی دارند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه ماچ سینمایی