بیوگرافی کامل لیلی فرهادپور

متن کامل بیوگرافی لیلی فرهادپور

«لیلی فرهادپور» در آثاری همچون «دوزیست»، «ماچ سینمایی»، «روزهای نارنجی»، «هایلایت»، «پشت دیوار سکوت»، «تابستان داغ»، «ماه و پلنگ»، «مرداد»، «خماری»، «امکان مینا»، «دوران عاشقی»، «فرشته ها با هم می آيند»، «طبقه حساس»، «بوسیدن روی ماه»، «لطفا مزاحم نشوید» به عنوان «بازیگر»، «روابط عمومی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لیلی فرهادپور

«لیلی فرهادپور» در آثاری همچون «دوزیست»، «ماچ سینمایی»، «روزهای نارنجی»، «هایلایت»، «پشت دیوار سکوت»، «تابستان داغ»، «ماه و پلنگ»، «مرداد»، «خماری»، «امکان مینا»، «دوران عاشقی»، «فرشته ها با هم می آيند»، «طبقه حساس»، «بوسیدن روی ماه»، «لطفا مزاحم نشوید» به عنوان «بازیگر»، «روابط عمومی» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لیلی فرهادپور

آخرین مشارکت های کاربران