ده رقمی (1387)

102 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1387/04/12

یک سارق ناشی به نام «فیروز»(جواد رضویان) فرشی را از یک خانه ی متروک می دزدد که قبلا از موزه‌ی فرش ربوده شده است و آن را در زیرزمین خانه پنهان می‌کند. او برای قیمت‌گذاری به موزه‌ی فرش می‌رود و با یک دانشجوی فرش «نازی»(بهنوش بختیاری) آشنا می شود. هم زمان مادرفیروز فرش را پیدا می‌کند و به عنوان چشم روشنی به دخترش که تازه زایمان کرده می دهد. تلاش برای به دست آوردن فرش کش‌مکشی رابین دزدان اصلی و خانواده ی فیروز به وجود می‌آورد.

یک سارق ناشی به نام «فیروز»(جواد رضویان) فرشی را از یک خانه ی متروک می دزدد که قبلا از موزه‌ی فرش ربوده شده است و آن را در زیرزمین خانه پنهان می‌کند. او برای قیمت‌گذاری به موزه‌ی فرش می‌رود و با یک دانشجوی فرش «نازی»(بهنوش بختیاری) آشنا می شود. هم زمان مادرفیروز فرش را پیدا می‌کند و به عنوان چشم روشنی به دخترش که تازه زایمان کرده می دهد. تلاش برای به دست آوردن فرش کش‌مکشی رابین دزدان اصلی و خانواده ی فیروز به وجود می‌آورد.

سایر اطلاعات فیلم ده رقمی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

102 دقیقه

داستان

یک سارق ناشی به نام «فیروز»(جواد رضویان) فرشی را از یک خانه ی متروک می دزدد که قبلا از موزه‌ی فرش ربوده شده است و آن را در زیرزمین خانه پنهان می‌کند. او برای قیمت‌گذاری به موزه‌ی فرش می‌رود و با یک دانشجوی فرش «نازی»(بهنوش بختیاری) آشنا می شود. هم زمان مادرفیروز فرش را پیدا می‌کند و به عنوان چشم روشنی به دخترش که تازه زایمان کرده می دهد. تلاش برای به دست آوردن فرش کش‌مکشی رابین دزدان اصلی و خانواده ی فیروز به وجود می‌آورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ده رقمی