تاریخ اکران: 1380/11/10

«الهام»(شقایق فراهانی) و «جمشید»(رامبد شکرآبی) در جریان تحقیقات الهام درباره ی پایان نامه‌اش با یکدیگر آشنا می شوند. جمشید از دوران کودکی دور از کانون خانواده و محبت پدر و مادر بزرگ شده است. در همین حال پدر جمشید که یکی از کارخانه‌دارهای موفق است مورد حسادت یکی از دوستانش قرار می‌گیرد. آن‌ها برای خدشه دار کردن اعتبار کارخانه فراورده‌های بهداشتی آن جا را آلوده می‌کنند. جمشید از این موضوع مطلع می‌شود و با همراهی الهام به قصد کمک به پدرش گذشته‌ی تلخ خود را پشت سر می‌گذارد.

«الهام»(شقایق فراهانی) و «جمشید»(رامبد شکرآبی) در جریان تحقیقات الهام درباره ی پایان نامه‌اش با یکدیگر آشنا می شوند. جمشید از دوران کودکی دور از کانون خانواده و محبت پدر و مادر بزرگ شده است. در همین حال پدر جمشید که یکی از کارخانه‌دارهای موفق است مورد حسادت یکی از دوستانش قرار می‌گیرد. آن‌ها برای خدشه دار کردن اعتبار کارخانه فراورده‌های بهداشتی آن جا را آلوده می‌کنند. جمشید از این موضوع مطلع می‌شود و با همراهی الهام به قصد کمک به پدرش گذشته‌ی تلخ خود را پشت سر می‌گذارد.

سایر اطلاعات فیلم صدای سخن عشق

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

«الهام»(شقایق فراهانی) و «جمشید»(رامبد شکرآبی) در جریان تحقیقات الهام درباره ی پایان نامه‌اش با یکدیگر آشنا می شوند. جمشید از دوران کودکی دور از کانون خانواده و محبت پدر و مادر بزرگ شده است. در همین حال پدر جمشید که یکی از کارخانه‌دارهای موفق است مورد حسادت یکی از دوستانش قرار می‌گیرد. آن‌ها برای خدشه دار کردن اعتبار کارخانه فراورده‌های بهداشتی آن جا را آلوده می‌کنند. جمشید از این موضوع مطلع می‌شود و با همراهی الهام به قصد کمک به پدرش گذشته‌ی تلخ خود را پشت سر می‌گذارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صدای سخن عشق

آخرین مشارکت های کاربران