بیوگرافی کامل نیلوفر سجادی

متن کامل بیوگرافی نیلوفر سجادی

«نیلوفر سجادی» در آثاری همچون «طهران تهران»، «قشقرق»، «عشق فیلم»، «رویای جوانی»، «من ترانه 15 سال دارم»، «صدای سخن عشق»، «دفتری از آسمان»، «چه کسی امیر را کشت»، «سنتوری» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نیلوفر سجادی

«نیلوفر سجادی» در آثاری همچون «طهران تهران»، «قشقرق»، «عشق فیلم»، «رویای جوانی»، «من ترانه 15 سال دارم»، «صدای سخن عشق»، «دفتری از آسمان»، «چه کسی امیر را کشت»، «سنتوری» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نیلوفر سجادی

آخرین مشارکت های کاربران