کنسرت روی آب (1390)

93 دقیقه
تاریخ اکران: 1390/11/23

«هدایت» تنها یک آرزو دارد و آن هم خوانندگی است. هدایت سه دختر دارد که در پی یافتن همسر برای خود هستند. برادر هدایت که خانواده اش را در حادثه پنجم ژوئن از دست داده تصمیم دارد که کنسرتی را بر روی کشتی برای یادبود آن‌ها برگزار کند. با آمدن خواستگاری به نام «آرش» برای یکی از دختران هدایت همه چیز سمت و سویی تازه می‌گیرد.

«هدایت» تنها یک آرزو دارد و آن هم خوانندگی است. هدایت سه دختر دارد که در پی یافتن همسر برای خود هستند. برادر هدایت که خانواده اش را در حادثه پنجم ژوئن از دست داده تصمیم دارد که کنسرتی را بر روی کشتی برای یادبود آن‌ها برگزار کند. با آمدن خواستگاری به نام «آرش» برای یکی از دختران هدایت همه چیز سمت و سویی تازه می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم کنسرت روی آب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

«هدایت» تنها یک آرزو دارد و آن هم خوانندگی است. هدایت سه دختر دارد که در پی یافتن همسر برای خود هستند. برادر هدایت که خانواده اش را در حادثه پنجم ژوئن از دست داده تصمیم دارد که کنسرتی را بر روی کشتی برای یادبود آن‌ها برگزار کند. با آمدن خواستگاری به نام «آرش» برای یکی از دختران هدایت همه چیز سمت و سویی تازه می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کنسرت روی آب

آخرین مشارکت های کاربران