بیوگرافی کامل نعیمه نظام‌دوست

متن کامل بیوگرافی نعیمه نظام‌دوست

«نعیمه نظام‌دوست» در آثاری همچون «چراغ قرمز»، «شوریده»، «ساکن خانه چوبی»، «داماد خجالتی»، «شب عید»، «جنجال در عروسی»، «رفقای خوب»، «افسونگر»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «مبارزان کوچک»، «مردها دروغ نمی‌گویند»، «خانه اجاره‌ای»، «برج آرام»، «کنسرت روی آب»، «سن‌پطرزبورگ»، «دلداده»، «توفیق اجباری»، «پلیس جوان»، «بازی های پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نعیمه نظام‌دوست

«نعیمه نظام‌دوست» در آثاری همچون «چراغ قرمز»، «شوریده»، «ساکن خانه چوبی»، «داماد خجالتی»، «شب عید»، «جنجال در عروسی»، «رفقای خوب»، «افسونگر»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «مبارزان کوچک»، «مردها دروغ نمی‌گویند»، «خانه اجاره‌ای»، «برج آرام»، «کنسرت روی آب»، «سن‌پطرزبورگ»، «دلداده»، «توفیق اجباری»، «پلیس جوان»، «بازی های پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز نعیمه نظام‌دوست
جوایز نعیمه نظام‌دوست
جوایز نعیمه نظام‌دوست
نعیمه نظام‌دوست در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نعیمه نظام‌دوست