بیوگرافی کامل نعیمه نظام‌دوست

Naimeh NazamDost

متن کامل بیوگرافی نعیمه نظام‌دوست

«نعیمه نظام‌دوست» در آثاری همچون «داماد خجالتی»، «نون.خ»، «آپاچی»، «رامینالدو»، «شب عید»، «هزارپا»، «اژدر»، «جنجال در عروسی»، «رفقای خوب»، «افسونگر»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «باغ سرهنگ»، «مبارزان کوچک»، «ساکن خانه چوبی»، «مردها دروغ نمی‌گویند»، «خانه اجاره‌ای»، «ساختمان پزشکان»، «برج آرام»، «کنسرت روی آب»، «شرط ازدواج»، «پایتخت 1»، «چراغ قرمز»، «سن‌پطرزبورگ»، «باغ شیشه‌ای»، «دلداده»، «وقت اضافه»، «توفیق اجباری»، «شوریده»، «پلیس جوان»، «بازی های پنهان»، «ساعت خوش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نعیمه نظام‌دوست

«نعیمه نظام‌دوست» در آثاری همچون «داماد خجالتی»، «نون.خ»، «آپاچی»، «رامینالدو»، «شب عید»، «هزارپا»، «اژدر»، «جنجال در عروسی»، «رفقای خوب»، «افسونگر»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «باغ سرهنگ»، «مبارزان کوچک»، «ساکن خانه چوبی»، «مردها دروغ نمی‌گویند»، «خانه اجاره‌ای»، «ساختمان پزشکان»، «برج آرام»، «کنسرت روی آب»، «شرط ازدواج»، «پایتخت 1»، «چراغ قرمز»، «سن‌پطرزبورگ»، «باغ شیشه‌ای»، «دلداده»، «وقت اضافه»، «توفیق اجباری»، «شوریده»، «پلیس جوان»، «بازی های پنهان»، «ساعت خوش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز نعیمه نظام‌دوست
جوایز نعیمه نظام‌دوست
جوایز نعیمه نظام‌دوست
نعیمه نظام‌دوست در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نعیمه نظام‌دوست