سرکوفت (1397)

، مناسب برای +۱۴
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1397/12/14
کارگردان: کریم رجبی

مجید برای خواستگاری از فرشته منتظر برگشتن پدر فرشته است. خانواده فرشته برعکس خانواده مجید خلافکار هستند.مظفرخان پدر فرشته به خاطر سرکوفت هایی که ممکن است در آینده در زندگی اینها وارد شود برای ازدواج آنها شرطی می گذارد.

مجید برای خواستگاری از فرشته منتظر برگشتن پدر فرشته است. خانواده فرشته برعکس خانواده مجید خلافکار هستند.مظفرخان پدر فرشته به خاطر سرکوفت هایی که ممکن است در آینده در زندگی اینها وارد شود برای ازدواج آنها شرطی می گذارد.

سایر اطلاعات فیلم سرکوفت

اطلاعات تکمیلی
داستان

مجید برای خواستگاری از فرشته منتظر برگشتن پدر فرشته است. خانواده فرشته برعکس خانواده مجید خلافکار هستند.مظفرخان پدر فرشته به خاطر سرکوفت هایی که ممکن است در آینده در زندگی اینها وارد شود برای ازدواج آنها شرطی می گذارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم شبکه نمایش خانگی سرکوفت

آخرین مشارکت های کاربران