بیوگرافی کامل مهری آل‌آقا

متن کامل بیوگرافی مهری آل‌آقا

«مهری آل‌آقا» در آثاری همچون «شکوه یک زندگی»، «زندگی شیرین»، «سرکوفت»، «دنگ و فنگ روزگار»، «دو کیلومتر به کردان»، «فریاد در سکوت»، «بانوی عمارت»، «دخمه»، «مسئله مهین، مشکل ملیحه»، «در پیکر»، «بازگشت»، «68»، «یتیم‌خانه ایران»، «امکان مینا»، «عصر یخبندان»، «یادگاری»، «هویت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهری آل‌آقا

«مهری آل‌آقا» در آثاری همچون «شکوه یک زندگی»، «زندگی شیرین»، «سرکوفت»، «دنگ و فنگ روزگار»، «دو کیلومتر به کردان»، «فریاد در سکوت»، «بانوی عمارت»، «دخمه»، «مسئله مهین، مشکل ملیحه»، «در پیکر»، «بازگشت»، «68»، «یتیم‌خانه ایران»، «امکان مینا»، «عصر یخبندان»، «یادگاری»، «هویت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهری آل‌آقا

آخرین مشارکت های کاربران