بیوگرافی کامل ویدا جوان

متن کامل بیوگرافی ویدا جوان

«ویدا جوان» در آثاری همچون «زیر همکف»، «سرکوفت»، «سارق روح»، «نامه آخر»، «ماه و پلنگ»، «شمعدونی»، «آسمان من»، «ملبورن»، «پژمان»، «زمانه»، «از ما بهترون»، «نیش زنبور» به عنوان «بازیگر»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ویدا جوان

«ویدا جوان» در آثاری همچون «زیر همکف»، «سرکوفت»، «سارق روح»، «نامه آخر»، «ماه و پلنگ»، «شمعدونی»، «آسمان من»، «ملبورن»، «پژمان»، «زمانه»، «از ما بهترون»، «نیش زنبور» به عنوان «بازیگر»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ویدا جوان