بیوگرافی کامل علی آقایی

متن کامل بیوگرافی علی آقایی

«علی آقایی» در آثاری همچون «بازنشسته ها»، «من مادر هستم»، «سلام بر فرشتگان»، «قفس طلایی»، «قصه پریا»، «برخورد خیلی نزدیک»، «پاتال و آرزوهای کوچک»، «ملاقات شیشه‌ای»، «خانوم»، «سایه‌های موازی»، «کلاشینکف»، «نقش نگار»، «بیتابی بیتا»، «نارنجی پوش» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی آقایی

«علی آقایی» در آثاری همچون «بازنشسته ها»، «من مادر هستم»، «سلام بر فرشتگان»، «قفس طلایی»، «قصه پریا»، «برخورد خیلی نزدیک»، «پاتال و آرزوهای کوچک»، «ملاقات شیشه‌ای»، «خانوم»، «سایه‌های موازی»، «کلاشینکف»، «نقش نگار»، «بیتابی بیتا»، «نارنجی پوش» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1394
7.0
1392
6.9
1392
6.9
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی آقایی