بیوگرافی کامل محمدرضا افراشته

متن کامل بیوگرافی محمدرضا افراشته

«محمدرضا افراشته» در آثاری همچون «قرنطینه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا افراشته

«محمدرضا افراشته» در آثاری همچون «قرنطینه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا افراشته

آخرین مشارکت های کاربران