بیوگرافی کامل علی حسن‌ناصری

متن کامل بیوگرافی علی حسن‌ناصری

«علی حسن‌ناصری» در آثاری همچون «آقای مدیر»، «پدر»، «یک سطر واقعیت»، «خانه پدری»، «خاک و آتش»، «شکلات داغ»، «چهل سالگی»، «دیگری»، «سفر مرگ»، «جستجوگران»، «به آهستگی»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی حسن‌ناصری

«علی حسن‌ناصری» در آثاری همچون «آقای مدیر»، «پدر»، «یک سطر واقعیت»، «خانه پدری»، «خاک و آتش»، «شکلات داغ»، «چهل سالگی»، «دیگری»، «سفر مرگ»، «جستجوگران»، «به آهستگی»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی حسن‌ناصری

آخرین مشارکت های کاربران