بیوگرافی کامل منصوره ایلخانی

متن کامل بیوگرافی منصوره ایلخانی

«منصوره ایلخانی» در آثاری همچون «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «زندگی در دست تعمیر»، «خانوم»، «طلوع در شب»، «تلاقی»، «یوسف پیامبر»، «روسری آبی»، «عروس»، «عروس حلبچه»، «آب را گل نکنید»، «عروسی خوبان»، «ردپایی بر شن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصوره ایلخانی

«منصوره ایلخانی» در آثاری همچون «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «زندگی در دست تعمیر»، «خانوم»، «طلوع در شب»، «تلاقی»، «یوسف پیامبر»، «روسری آبی»، «عروس»، «عروس حلبچه»، «آب را گل نکنید»، «عروسی خوبان»، «ردپایی بر شن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصوره ایلخانی

آخرین مشارکت های کاربران