عروس حلبچه (1370)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1370/06/27

«کالی» در شب عروسی اش منتظر بازگشت پدر در حلبچه است. پدرش در نزدیکی راه توسط نیروهای بعثی کشته می شود. همان موقع ماموران دولتی به مجلس عروسی ریخته و «محمد» شوهر کالی را با خود می برند. تلاش برای یافتن محمد هم چنین بمباران شیمیایی کالی را وادار می کند که تنهایی مهاجرت کند و حوادثی را برای خود رقم بزند.

«کالی» در شب عروسی اش منتظر بازگشت پدر در حلبچه است. پدرش در نزدیکی راه توسط نیروهای بعثی کشته می شود. همان موقع ماموران دولتی به مجلس عروسی ریخته و «محمد» شوهر کالی را با خود می برند. تلاش برای یافتن محمد هم چنین بمباران شیمیایی کالی را وادار می کند که تنهایی مهاجرت کند و حوادثی را برای خود رقم بزند.

سایر اطلاعات فیلم عروس حلبچه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

«کالی» در شب عروسی اش منتظر بازگشت پدر در حلبچه است. پدرش در نزدیکی راه توسط نیروهای بعثی کشته می شود. همان موقع ماموران دولتی به مجلس عروسی ریخته و «محمد» شوهر کالی را با خود می برند. تلاش برای یافتن محمد هم چنین بمباران شیمیایی کالی را وادار می کند که تنهایی مهاجرت کند و حوادثی را برای خود رقم بزند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عروس حلبچه