بیوگرافی کامل حسین حسین‌زاده

متن کامل بیوگرافی حسین حسین‌زاده

«حسین حسین‌زاده» در آثاری همچون «هوو»، «سلطان»، «برخورد»، «ای ایران»، «زمستان است»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «دخیل»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «تیک»، «نوروز» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین حسین‌زاده

«حسین حسین‌زاده» در آثاری همچون «هوو»، «سلطان»، «برخورد»، «ای ایران»، «زمستان است»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «دخیل»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «تیک»، «نوروز» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
7.1
1375
7.0
1370
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
0.0
1383
0.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1383
7.0
1380
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین حسین‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران