بیوگرافی کامل کریستوف ماسون

متن کامل بیوگرافی کریستوف ماسون

«کریستوف ماسون» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کریستوف ماسون

«کریستوف ماسون» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کریستوف ماسون

آخرین مشارکت های کاربران