بیوگرافی کامل فرهاد نوروزی

متن کامل بیوگرافی فرهاد نوروزی

«فرهاد نوروزی» در آثاری همچون «یک دزدی عاشقانه»، «رسوایی»، «زیستن»، «زیر نور ماه»، «دو نفر و نصفی»، «سال‌های خاکستر»، «پاییزان»، «اجاره‌نشین‌ها»، «جاده‌های سرد»، «گل‌های داودی»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد نوروزی

«فرهاد نوروزی» در آثاری همچون «یک دزدی عاشقانه»، «رسوایی»، «زیستن»، «زیر نور ماه»، «دو نفر و نصفی»، «سال‌های خاکستر»، «پاییزان»، «اجاره‌نشین‌ها»، «جاده‌های سرد»، «گل‌های داودی»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد نوروزی

آخرین مشارکت های کاربران