سال‌های خاکستر (1368)

117 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1368/04/28

یک زن ایلیاتی(پروانه معصومی) که همسرش ایل را ترک کرده بنا به رسوم ایل نمی‌تواند تنها زندگی کند. او برای ازدواج مجدد باید دخترش«بمانی»(مارال جیرانی) را ترک کند. رییس ایل تصمیم می‌گیرد که بمانی را به «قزبداغی»(علی نصیریان)، سوزنبان ایستگاه راه آهن خط شمال که در آرزوی داشتن فرزند است بسپارد اما «ابراهیمی» رییس منطقه از روی حسادت مانع می‌شود. قرار می‌شود بمانی نزد همسر پابه ماه گروهبان بماند. دخترک با شنیدن این ماجرا فرار می‌کند و سوار قطاری می‌شود که دقایقی بعد تصادف می‌کند. سرنوشت بمانی معلق است.

یک زن ایلیاتی(پروانه معصومی) که همسرش ایل را ترک کرده بنا به رسوم ایل نمی‌تواند تنها زندگی کند. او برای ازدواج مجدد باید دخترش«بمانی»(مارال جیرانی) را ترک کند. رییس ایل تصمیم می‌گیرد که بمانی را به «قزبداغی»(علی نصیریان)، سوزنبان ایستگاه راه آهن خط شمال که در آرزوی داشتن فرزند است بسپارد اما «ابراهیمی» رییس منطقه از روی حسادت مانع می‌شود. قرار می‌شود بمانی نزد همسر پابه ماه گروهبان بماند. دخترک با شنیدن این ماجرا فرار می‌کند و سوار قطاری می‌شود که دقایقی بعد تصادف می‌کند. سرنوشت بمانی معلق است.

جوایز سال‌های خاکستر
جوایز سال‌های خاکستر
جوایز سال‌های خاکستر
سال‌های خاکستر در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سال‌های خاکستر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

117 دقیقه

داستان

یک زن ایلیاتی(پروانه معصومی) که همسرش ایل را ترک کرده بنا به رسوم ایل نمی‌تواند تنها زندگی کند. او برای ازدواج مجدد باید دخترش«بمانی»(مارال جیرانی) را ترک کند. رییس ایل تصمیم می‌گیرد که بمانی را به «قزبداغی»(علی نصیریان)، سوزنبان ایستگاه راه آهن خط شمال که در آرزوی داشتن فرزند است بسپارد اما «ابراهیمی» رییس منطقه از روی حسادت مانع می‌شود. قرار می‌شود بمانی نزد همسر پابه ماه گروهبان بماند. دخترک با شنیدن این ماجرا فرار می‌کند و سوار قطاری می‌شود که دقایقی بعد تصادف می‌کند. سرنوشت بمانی معلق است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سال‌های خاکستر

آخرین مشارکت های کاربران