بیوگرافی کامل مریم محمدی

متن کامل بیوگرافی مریم محمدی

«مریم محمدی» در آثاری همچون «گیس بریده»، «معصوم»، «خلبان»، «غزال»، «فردا روز دیگری است»، «باز باران»، «آتش پنهان»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «دختران»، «سپید و سیاه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مریم محمدی

«مریم محمدی» در آثاری همچون «گیس بریده»، «معصوم»، «خلبان»، «غزال»، «فردا روز دیگری است»، «باز باران»، «آتش پنهان»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «دختران»، «سپید و سیاه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «عکاس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1385
0.0
1377
0.0
1376
7.0
1374
7.0
1374
0.0
1371
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مریم محمدی