تاریخ اکران: 1378/11/27
کارگردان: داود توحیدپرست
سوپر استارها: ابوالفضل پورعرب

پس از آزادی از اسارت«فرید»(ابوالفضل پورعرب) به دنبال نامزدش«پروانه»(نگار فروزنده) می‌گردد و با کمک دوستش به منزل جدید آن ها می رود. او متوجه می شود که پروانه قرار است با یک رهبر ارکستر ازدواج کند. در همین زمان پروانه با شنیدن خبر آزادی فرید بر اثر هیجان بیماری قلبی‌اش عود می‌کند و فرید که در بمباران شیمیایی عراق صدمه دیده دچار مرگ مغزی می شود. زندگی فقط برای یکی از آن دو امکان پذیر است.

پس از آزادی از اسارت«فرید»(ابوالفضل پورعرب) به دنبال نامزدش«پروانه»(نگار فروزنده) می‌گردد و با کمک دوستش به منزل جدید آن ها می رود. او متوجه می شود که پروانه قرار است با یک رهبر ارکستر ازدواج کند. در همین زمان پروانه با شنیدن خبر آزادی فرید بر اثر هیجان بیماری قلبی‌اش عود می‌کند و فرید که در بمباران شیمیایی عراق صدمه دیده دچار مرگ مغزی می شود. زندگی فقط برای یکی از آن دو امکان پذیر است.

سایر اطلاعات فیلم معصوم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

پس از آزادی از اسارت«فرید»(ابوالفضل پورعرب) به دنبال نامزدش«پروانه»(نگار فروزنده) می‌گردد و با کمک دوستش به منزل جدید آن ها می رود. او متوجه می شود که پروانه قرار است با یک رهبر ارکستر ازدواج کند. در همین زمان پروانه با شنیدن خبر آزادی فرید بر اثر هیجان بیماری قلبی‌اش عود می‌کند و فرید که در بمباران شیمیایی عراق صدمه دیده دچار مرگ مغزی می شود. زندگی فقط برای یکی از آن دو امکان پذیر است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل معصوم