بیوگرافی کامل منوچهر میرزایی

متن کامل بیوگرافی منوچهر میرزایی

«منوچهر میرزایی» در آثاری همچون «هدف سخت»، «بی تو هرگز»، «سال‌های جوانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر میرزایی

«منوچهر میرزایی» در آثاری همچون «هدف سخت»، «بی تو هرگز»، «سال‌های جوانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1377
0.0
1372
0.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر میرزایی

آخرین مشارکت های کاربران