کارگردان: هوشنگ درویش‌پور

سه جوان ماجراجو به دور از چشم پدر و مادرشان دست به کارهای خلاف می‌زنند.

سه جوان ماجراجو به دور از چشم پدر و مادرشان دست به کارهای خلاف می‌زنند.

سایر اطلاعات فیلم سال‌های جوانی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

سه جوان ماجراجو به دور از چشم پدر و مادرشان دست به کارهای خلاف می‌زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سال‌های جوانی

آخرین مشارکت های کاربران