بیوگرافی کامل امیر امیری

متن کامل بیوگرافی امیر امیری

«امیر امیری» در آثاری همچون «چ»، «فرزند چهارم»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «آن مرد آمد»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «ساخت ایران 2»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «کشتزارهای سپید»، «شب»، «روز سوم»، «قفس طلایی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر روابط عمومی»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر امیری

«امیر امیری» در آثاری همچون «چ»، «فرزند چهارم»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «آن مرد آمد»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «ساخت ایران 2»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «کشتزارهای سپید»، «شب»، «روز سوم»، «قفس طلایی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر روابط عمومی»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
5.3
1386
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر امیری