بیوگرافی کامل عبدالرضا زهره‌کرمانی

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا زهره‌کرمانی

«عبدالرضا زهره‌کرمانی» در آثاری همچون «وارونگی»، «آن مرد آمد»، «پروانه ای در مه»، «قارچ سمی»، «نسل سوخته»، «هیوا» به عنوان «بازیگر»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا زهره‌کرمانی

«عبدالرضا زهره‌کرمانی» در آثاری همچون «وارونگی»، «آن مرد آمد»، «پروانه ای در مه»، «قارچ سمی»، «نسل سوخته»، «هیوا» به عنوان «بازیگر»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

فیلموگرافی عبدالرضا زهره‌کرمانی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق عبدالرضا زهره‌کرمانی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1392
7.0
1386
7.0
1384
6.9
1380
7.0
1378
5.3
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالرضا زهره‌کرمانی

آخرین مشارکت های کاربران