بیوگرافی کامل شهرزاد

متن کامل بیوگرافی شهرزاد

« شهرزاد» در آثاری همچون «گدای اشراف‌زاده»، «سرگروهبان»، «خوشگله»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «نوبر اصفهان»، «سه تا جاهل»، «عزیز قرقی»، «شاطر عباس»، «ماجرای یک دزد»، «مرد جنگلی»، «شکوه قهرمان»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «روسپی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «بی‌ عشق هرگز»، «فیل و فنجون»، «سرسام»، «پول حلال»، «صاعقه»، «پاریس تا پاریس» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرزاد

« شهرزاد» در آثاری همچون «گدای اشراف‌زاده»، «سرگروهبان»، «خوشگله»، «جان‌سخت»، «دلقک‌ها»، «نوبر اصفهان»، «سه تا جاهل»، «عزیز قرقی»، «شاطر عباس»، «ماجرای یک دزد»، «مرد جنگلی»، «شکوه قهرمان»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «روسپی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «بی‌ عشق هرگز»، «فیل و فنجون»، «سرسام»، «پول حلال»، «صاعقه»، «پاریس تا پاریس» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرزاد