روسپی (1348)

114 دقیقه
تاریخ اکران: 1348/07/30
کارگردان: عباس شباویز
جوایز روسپی
جوایز روسپی
جوایز روسپی
روسپی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم روسپی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

114 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روسپی