بیوگرافی کامل سعید خانی

متن کامل بیوگرافی سعید خانی

«سعید خانی» در آثاری همچون «دوزیست»، «ارادتمند نازنین بهاره تینا»، «من»، «معلق»، «استراحت مطلق»، «بیگانه»، «جیب‌بر خیابان جنوبی»، «بی‌خود و بی‌جهت»، «هرچی خدا بخواد»، «نوک برج»، «نصف مال من نصف مال تو»، «مصایب دوشیزه»، «آکواریوم»، «تنهایی باد»، «گل یخ»، «بزرگ مرد کوچک»، «قندون جهیزیه» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید خانی

«سعید خانی» در آثاری همچون «دوزیست»، «ارادتمند نازنین بهاره تینا»، «من»، «معلق»، «استراحت مطلق»، «بیگانه»، «جیب‌بر خیابان جنوبی»، «بی‌خود و بی‌جهت»، «هرچی خدا بخواد»، «نوک برج»، «نصف مال من نصف مال تو»، «مصایب دوشیزه»، «آکواریوم»، «تنهایی باد»، «گل یخ»، «بزرگ مرد کوچک»، «قندون جهیزیه» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1398
7.0
1394
6.9
1394
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1393
7.0
1392
0.0
1390
7.3
1390
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1393
7.3
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1385
6.8
1385
7.0
1384
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1,348,735,900 (تومان)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید خانی