بیوگرافی کامل حبیب‌الله حداد

متن کامل بیوگرافی حبیب‌الله حداد

«حبیب‌الله حداد» در آثاری همچون «دختران خورشید»، «راه آبی ابریشم»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «سفر به هیدالو»، «کمین»، «حمله به H-3»، «مرد پنجم»، «سجاده آتش»، «بدوک»، «دستفروش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب‌الله حداد

«حبیب‌الله حداد» در آثاری همچون «دختران خورشید»، «راه آبی ابریشم»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «سفر به هیدالو»، «کمین»، «حمله به H-3»، «مرد پنجم»، «سجاده آتش»، «بدوک»، «دستفروش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب‌الله حداد

آخرین مشارکت های کاربران