بیوگرافی کامل حسین شیرازی

متن کامل بیوگرافی حسین شیرازی

«حسین شیرازی» در آثاری همچون «به رنگ ارغوان»، «دشنه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین شیرازی

«حسین شیرازی» در آثاری همچون «به رنگ ارغوان»، «دشنه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.6
1383
6.9
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین شیرازی