بیوگرافی کامل مسعود هادی

متن کامل بیوگرافی مسعود هادی

«مسعود هادی» در آثاری همچون «عاشقانه»، «در شب عروسی»، «قرنطینه»، «جنایت»، «باج خور»، «ملاقات با طوطی» به عنوان «بازیگر»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعود هادی

«مسعود هادی» در آثاری همچون «عاشقانه»، «در شب عروسی»، «قرنطینه»، «جنایت»، «باج خور»، «ملاقات با طوطی» به عنوان «بازیگر»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1387
7.0
1386
7.0
1382
7.0
1382
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود هادی