بیوگرافی کامل بهزاد داوری

متن کامل بیوگرافی بهزاد داوری

«بهزاد داوری» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «آخرین کسی که آقای کاف-الف را دید»، «مثل یک پدر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهزاد داوری

«بهزاد داوری» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «آخرین کسی که آقای کاف-الف را دید»، «مثل یک پدر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهزاد داوری

آخرین مشارکت های کاربران