بیوگرافی کامل فرهاد مهدوی

متن کامل بیوگرافی فرهاد مهدوی

«فرهاد مهدوی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «زرد»، «دیگر تنها نیستم»، «حراج»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «روز روشن»، «محرمانه تهران»، «کیمیا و خاک»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «سرود تولد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد مهدوی

«فرهاد مهدوی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «زرد»، «دیگر تنها نیستم»، «حراج»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «روز روشن»، «محرمانه تهران»، «کیمیا و خاک»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «سرود تولد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد مهدوی

آخرین مشارکت های کاربران