راه طی شده / ظهر روز دهم (اکران نشده)

89 دقیقه
کارگردان: عباس رافعی

سایر اطلاعات فیلم راه طی شده / ظهر روز دهم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل راه طی شده / ظهر روز دهم

آخرین مشارکت های کاربران