بیوگرافی کامل محمد میرزایی

متن کامل بیوگرافی محمد میرزایی

«محمد میرزایی» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «نیوه‌مانگ / ماه پنهان»، «شهرت»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «ضربه آخر»، «سنتوری»، «خفه‌گی»، «همه چیز برای فروش»، «در شب عروسی»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد میرزایی

«محمد میرزایی» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «نیوه‌مانگ / ماه پنهان»، «شهرت»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «ضربه آخر»، «سنتوری»، «خفه‌گی»، «همه چیز برای فروش»، «در شب عروسی»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.0
1394
7.0
1385
7.0
1379
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد میرزایی

آخرین مشارکت های کاربران