تاریخ اکران: 1373/07/20
کارگردان: داود موثقی

تورچی (رضا صفایی‌پور) به همراه چند تن دیگر شکوهی را از زندان آزاد می‌کنند. آنان به روستایی مرزی در سیستان می‌روند و قصد دارند تا از مرز خارج شوند. این در حالی‌ست که للوک (محمد مختاری) و خورشید (پردیس افکاری) به تازگی زندگی خود را در روستای مرزی آغاز کرده‌اند. گروه تورچی از للوک می‌خواهند که برای فرار به آنان کمک کند. اما دوست‌محمد رقیب عشقی للوک، در پی انتقام از او دست به اقدام می‌زند.

تورچی (رضا صفایی‌پور) به همراه چند تن دیگر شکوهی را از زندان آزاد می‌کنند. آنان به روستایی مرزی در سیستان می‌روند و قصد دارند تا از مرز خارج شوند. این در حالی‌ست که للوک (محمد مختاری) و خورشید (پردیس افکاری) به تازگی زندگی خود را در روستای مرزی آغاز کرده‌اند. گروه تورچی از للوک می‌خواهند که برای فرار به آنان کمک کند. اما دوست‌محمد رقیب عشقی للوک، در پی انتقام از او دست به اقدام می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم ضربه آخر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

تورچی (رضا صفایی‌پور) به همراه چند تن دیگر شکوهی را از زندان آزاد می‌کنند. آنان به روستایی مرزی در سیستان می‌روند و قصد دارند تا از مرز خارج شوند. این در حالی‌ست که للوک (محمد مختاری) و خورشید (پردیس افکاری) به تازگی زندگی خود را در روستای مرزی آغاز کرده‌اند. گروه تورچی از للوک می‌خواهند که برای فرار به آنان کمک کند. اما دوست‌محمد رقیب عشقی للوک، در پی انتقام از او دست به اقدام می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ضربه آخر