بیوگرافی کامل بهنام داوری

متن کامل بیوگرافی بهنام داوری

«بهنام داوری» در آثاری همچون «بچه های گروهان بلال»، «یک خانواده محترم»، «مرد کوچک»، «حیران»، «هم خانه»، «جعبه موسیقی»، «آرامش در میان مردگان»، «پناه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهنام داوری

«بهنام داوری» در آثاری همچون «بچه های گروهان بلال»، «یک خانواده محترم»، «مرد کوچک»، «حیران»، «هم خانه»، «جعبه موسیقی»، «آرامش در میان مردگان»، «پناه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهنام داوری

آخرین مشارکت های کاربران