بیوگرافی کامل حسن مولایی

متن کامل بیوگرافی حسن مولایی

«حسن مولایی» در آثاری همچون «انسان ها»، «آسیاب مادری»، «صخره سبز»، «قطار کودکی»، «زمزمه بودا» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن مولایی

«حسن مولایی» در آثاری همچون «انسان ها»، «آسیاب مادری»، «صخره سبز»، «قطار کودکی»، «زمزمه بودا» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
1392
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن مولایی