تاریخ اکران: 1380/11/03
کارگردان: علی عسگری
سوپر استارها: چنگیز وثوقی

«سعید»(چنگیز وثوقی) به علت اعتیاد و بی‌کاری همسر و فرزندانش را ترک می کند. برادر همسرش برای پیدا کردن او همه‌جا را زیر پا می‌گذارد اما اثری از او نمی‌یابد. تا این‌که «دکتر برومند» دوست و هم کلاسی سال ها پیش سعید، به آن ها زنگ می‌زند و آن‌ها را از موضوعی مطلع می‌کند.

«سعید»(چنگیز وثوقی) به علت اعتیاد و بی‌کاری همسر و فرزندانش را ترک می کند. برادر همسرش برای پیدا کردن او همه‌جا را زیر پا می‌گذارد اما اثری از او نمی‌یابد. تا این‌که «دکتر برومند» دوست و هم کلاسی سال ها پیش سعید، به آن ها زنگ می‌زند و آن‌ها را از موضوعی مطلع می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم شب به خیر غریبه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

«سعید»(چنگیز وثوقی) به علت اعتیاد و بی‌کاری همسر و فرزندانش را ترک می کند. برادر همسرش برای پیدا کردن او همه‌جا را زیر پا می‌گذارد اما اثری از او نمی‌یابد. تا این‌که «دکتر برومند» دوست و هم کلاسی سال ها پیش سعید، به آن ها زنگ می‌زند و آن‌ها را از موضوعی مطلع می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شب به خیر غریبه

آخرین مشارکت های کاربران