بیوگرافی کامل رحمان باقریان

متن کامل بیوگرافی رحمان باقریان

«رحمان باقریان» در آثاری همچون «خاک گرم»، «بوی باران»، «رهایم نکن»، «دوردست ها»، «چند پاره از داستان اسماعیل»، «آسمان من»، «سبز به رنگ زمرد»، «کلاه پهلوی»، «پرانتز باز»، «پرواز مرغابی‌ها»، «تکمچی»، «مختارنامه»، «دوئل»، «سفر سبز»، «مسافر ری»، «لیلی با من است»، «‌مخترع‌ 2001»، «صنوبرهای سوزان»، «عبور از غبار»، «پیشتازان فتح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رحمان باقریان

«رحمان باقریان» در آثاری همچون «خاک گرم»، «بوی باران»، «رهایم نکن»، «دوردست ها»، «چند پاره از داستان اسماعیل»، «آسمان من»، «سبز به رنگ زمرد»، «کلاه پهلوی»، «پرانتز باز»، «پرواز مرغابی‌ها»، «تکمچی»، «مختارنامه»، «دوئل»، «سفر سبز»، «مسافر ری»، «لیلی با من است»، «‌مخترع‌ 2001»، «صنوبرهای سوزان»، «عبور از غبار»، «پیشتازان فتح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رحمان باقریان

آخرین مشارکت های کاربران