بیوگرافی کامل حسن مقصودلو

متن کامل بیوگرافی حسن مقصودلو

«حسن مقصودلو» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «شوک»، «حسرت دیدار / دیدار در فلق»، «جای امن» به عنوان «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن مقصودلو

«حسن مقصودلو» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «شوک»، «حسرت دیدار / دیدار در فلق»، «جای امن» به عنوان «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
0.0
1375
7.0
1373
7.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن مقصودلو

آخرین مشارکت های کاربران