بیوگرافی کامل غلام‌رضا محبی

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا محبی

«غلام‌رضا محبی» در آثاری همچون «کتونی سفید»، «گاوخونی»، «علی و دنی»، «جعفرخان از فرنگ برگشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا محبی

«غلام‌رضا محبی» در آثاری همچون «کتونی سفید»، «گاوخونی»، «علی و دنی»، «جعفرخان از فرنگ برگشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
7.3
1381
6.6
1379
7.3
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام‌رضا محبی

آخرین مشارکت های کاربران