علی و دنی (1382)

98 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/12/28

علی (مهدی لطفی) و دَنی (نیک رابینسون) دو بازیگر نوجوان هستند که در جشنواره ای در اصفهان هم اتاق می شوند. آن دو به دلیل تفاوت فرهنگی نمی توانند رابطه دوستی خوبی باهم برقرار کنند. این در حالی ست که دنی با قاچاقچیان میراث فرهنگی درگیر می شود.

علی (مهدی لطفی) و دَنی (نیک رابینسون) دو بازیگر نوجوان هستند که در جشنواره ای در اصفهان هم اتاق می شوند. آن دو به دلیل تفاوت فرهنگی نمی توانند رابطه دوستی خوبی باهم برقرار کنند. این در حالی ست که دنی با قاچاقچیان میراث فرهنگی درگیر می شود.

سایر اطلاعات فیلم علی و دنی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

علی (مهدی لطفی) و دَنی (نیک رابینسون) دو بازیگر نوجوان هستند که در جشنواره ای در اصفهان هم اتاق می شوند. آن دو به دلیل تفاوت فرهنگی نمی توانند رابطه دوستی خوبی باهم برقرار کنند. این در حالی ست که دنی با قاچاقچیان میراث فرهنگی درگیر می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل علی و دنی