بیوگرافی کامل پرستو مقدم

متن کامل بیوگرافی پرستو مقدم

«پرستو مقدم» در آثاری همچون «ملبورن»، «دختر شاه پریون»، «سلام بر عشق»، «ترش و شیرین»، «تله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرستو مقدم

«پرستو مقدم» در آثاری همچون «ملبورن»، «دختر شاه پریون»، «سلام بر عشق»، «ترش و شیرین»، «تله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1392
6.7
1389
6.9
1388
7.0
1385
6.8
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرستو مقدم