بیوگرافی کامل مسعود دشتی

متن کامل بیوگرافی مسعود دشتی

«مسعود دشتی» در آثاری همچون «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «از دوردست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعود دشتی

«مسعود دشتی» در آثاری همچون «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «از دوردست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود دشتی