بیوگرافی کامل علی‌رضا درویش‌نژاد

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا درویش‌نژاد

«علی‌رضا درویش‌نژاد» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «برادر»، «ناسپاس»، «مکس»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «پیک جنگل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا درویش‌نژاد

«علی‌رضا درویش‌نژاد» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «برادر»، «ناسپاس»، «مکس»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «پیک جنگل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی علی‌رضا درویش‌نژاد

(+ اضافه کردن اثر به سوابق علی‌رضا درویش‌نژاد)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1395
7.0
1395
7.0
1388
7.5
1383
7.1
1383
7.0
1362
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا درویش‌نژاد

آخرین مشارکت های کاربران