پیک جنگل (1362)

85 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1362/11/05
کارگردان: حسن هدایت‌

قوای قزاق‌ها برای سرکوب نهضت جنگل به جنگل‌های گیلان می روند. یاران میرزا کوچک خان با به دست آوردن نقشه ی سری از قزاق‌ها سعی دارند که این نقشه را به دست میرزا برسانند. اما قبل از رسیدن در خانه ای روستایی توسط قزاق ها غافلگیر می شوند. نامه در دستان پسر نوجوان خانه است. او برای نجات نهضت باید دست به کاری بزند.

قوای قزاق‌ها برای سرکوب نهضت جنگل به جنگل‌های گیلان می روند. یاران میرزا کوچک خان با به دست آوردن نقشه ی سری از قزاق‌ها سعی دارند که این نقشه را به دست میرزا برسانند. اما قبل از رسیدن در خانه ای روستایی توسط قزاق ها غافلگیر می شوند. نامه در دستان پسر نوجوان خانه است. او برای نجات نهضت باید دست به کاری بزند.

سایر اطلاعات فیلم پیک جنگل

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

قوای قزاق‌ها برای سرکوب نهضت جنگل به جنگل‌های گیلان می روند. یاران میرزا کوچک خان با به دست آوردن نقشه ی سری از قزاق‌ها سعی دارند که این نقشه را به دست میرزا برسانند. اما قبل از رسیدن در خانه ای روستایی توسط قزاق ها غافلگیر می شوند. نامه در دستان پسر نوجوان خانه است. او برای نجات نهضت باید دست به کاری بزند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پیک جنگل