بیوگرافی کامل کیمیا باباییان

متن کامل بیوگرافی کیمیا باباییان

«کیمیا باباییان» در آثاری همچون «نان شب»، «وام عسل»، «گاهی می شود»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «فوتبالی ها»، «جوان ایرانی»، «حماسه قهرمانان»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «راز دشت تاران»، «یک فراری از بگبو»، «چپ دست»، «بازنده»، «شور عشق» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «روابط عمومی»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کیمیا باباییان

«کیمیا باباییان» در آثاری همچون «نان شب»، «وام عسل»، «گاهی می شود»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «فوتبالی ها»، «جوان ایرانی»، «حماسه قهرمانان»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «راز دشت تاران»، «یک فراری از بگبو»، «چپ دست»، «بازنده»، «شور عشق» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «روابط عمومی»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.3
اکران شده
0.0
1394
6.9
1393
6.9
1388
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1384
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کیمیا باباییان

آخرین مشارکت های کاربران