بیوگرافی کامل پروین ملکوتی

متن کامل بیوگرافی پروین ملکوتی

«پروین ملکوتی» در آثاری همچون «میراث»، «شهر شراب»، «دایی جان ناپلئون»، «رقیب»، «ماشین مشتی ممدلی»، «تنها وگل‌ها»، «عروس و مادرشوهر»، «مصطفی‌لره»، «صبح روز چهارم»، «مستاجر»، «خانه قمرخانم»، «مرغ تخم‌طلا»، «یک چمدان سکس»، «ماه پیشونی»، «رضا موتوری» به عنوان «بازیگر»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروین ملکوتی

«پروین ملکوتی» در آثاری همچون «میراث»، «شهر شراب»، «دایی جان ناپلئون»، «رقیب»، «ماشین مشتی ممدلی»، «تنها وگل‌ها»، «عروس و مادرشوهر»، «مصطفی‌لره»، «صبح روز چهارم»، «مستاجر»، «خانه قمرخانم»، «مرغ تخم‌طلا»، «یک چمدان سکس»، «ماه پیشونی»، «رضا موتوری» به عنوان «بازیگر»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروین ملکوتی

آخرین مشارکت های کاربران